MassageMeesters

MassageMeesters is een organisatie voor het leveren van stoelmassages bij bedrijven. Het team is een initiatief van MSP Opleidingen, sinds 1984 hét opleidingsinstituut voor massage- en massagegerelateerde opleidingen. De stoelmasseurs die bij MSP Opleidingen in samenwerking met Smash Massage zijn opgeleid, kunnen zich aansluiten bij MassageMeesters.

De stoelmasseurs worden door de docenten van MSP Opleidingen voortdurend begeleid in hun verdere ontwikkeling. Hiervoor organiseert MassageMeesters in nauwe samenwerking met MSP Opleidingen diverse na- en bijscholingsbijeenkomsten, terugkombijeenkomsten en Intercollegiaal overleg.

Voor de opdrachtgevers van MassageMeesters betekent dit een waarborg voor continue hoogwaardige kwaliteit van de door de stoelmasseurs geleverde diensten.

Voordelen Stoelmassage in uw bedrijf

Enkele voordelen van stoelmassage voor u en uw medewerkers zijn o.a.:

  • stoelmassage verhoogt het energieniveau en de concentratie van uw medewerkers;
  • stoelmassage draagt mede bij aan het verlagen van het stressniveau van uw medewerkers en kan daarom een zinvolle interventie zijn bij preventie van ziekteverzuim;
  • stoelmassage is geen tijdrovende interventie; het duurt ca. 15 minuten, qua tijdsduur vergelijkbaar met een koffiepauze, en kan gegeven worden op de werkplek;
  • onder bepaalde voorwaarden kan stoelmassage voor de werkgever als onderdeel van het arbobeleid fiscaal aftrekbaar zijn.

Daarnaast heeft stoelmassage op het werk fiscale voordelen. Onder bepaalde voorwaarden is stoelmassage volgens de belastingdienst een vrije verstrekking, waardoor u als werkgever de kosten voor stoelmassage kunt opvoeren als bedrijfskosten:

  • u hebt als werkgever een arboplan;
  • de massage maakt in redelijkheid deel uit van het arboplan;
  • de massage vindt plaats tijdens werktijd;
  • de werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen;
  • er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer.